Thủ môn

Quàng Thế Tài

25 - Quàng Thế Tài

Thủ môn
Ngô Xuân Sơn

1 - Ngô Xuân Sơn

Thủ môn

Hậu vệ

Bùi Tiến Dũng

4 - Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ

Tiền vệ

Nguyễn Hoàng Đức

98 - Nguyễn Hoàng Đức

Tiền vệ

Tiền đạo

Nhâm Mạnh Dũng

99 - Nhâm Mạnh Dũng

Tiền đạo